چهارباغ

چهارباغ https://www.youtube.com/watch?v=02gwnnmQfBoدر گذشته یک جوی آب از میان این خیابان تا زاینده رود جاری بوده که درمحل تقاطع‌ها به حوض‌هایی می‌ریخته‌است. در خیابان مسیری خاص برای افراد سواره تعیین شده بوده و در اطراف آن باغ‌هایی بوده که میان امرا برای ساخت عمارت تقسیم شده بوده، اما عموم مردم نیز می‌توانستند از آنها استفاده کنند. پل [...]

2023-03-06T00:53:09-01:006th March, 2023|Landscape|0 Comments

باغ ایرانی

باغ ایرانی شاید با شنیدن نام تهران اولین تصویری که از این شهر  برای شما شکل می‌گیرد و اولین چیزی که به یادتان می‌آید دود و دم، آلودگی، سر‌وصدا، ترافیک  و... باشد؛ اما این تنها بخشی از واقعیت این پایتخت بزرگ است. اگر کمی به جاهای دیدنی تهران بروید، حتما نظرتان عوض خواهد شد. کجارو نیز یکی از [...]

2023-03-06T00:28:42-01:006th March, 2023|Landscape|0 Comments
Go to Top